sherbime_kontabilititi

VENDOSJA E ÇMIMIT PËR PRODUKTET TUAJA


Synimi parësor i pothuaj të gjithë bizneseve është të krijojnë fitim. Eksitojnë faktorë të shumtë të cilët ndikojnë në përfitueshmërinë e një biznesi siç është menaxhimi, vendi, kostoja e punës, cilësia e produktit dhe e shërbimit, kërkesa dhe konkurrenca në treg. Në sistemin tonë të sipërmarrjes së lirë e drejta për të vendosur një çmim […]


tokajone1542015040915

ANALIZA E TREGUT TË DREDHËZËS


Sipas të dhënave të Agjencionit të Statistikave të Kosovës në vitin 2013 në Kosovë janë mbjellur 148 ha me dredhëz. Sipërfaqja e mbjellur në vitin 2013 përfaqëson njëherit edhe sipërfaqen më të madhe të kultivuar me dredhëz në periudhën ’09-’13. Në këtë periudhë mesatarisht 0.9% e sipërfaqes së përgjithshme të mbjellur me fruta ka qenë […]


tokajone1912015040915

Hulumtimi i tregut për produkte bujqësore


Hulumtimi i tregut i ndihmon fermerit/prodhuesit qe te marrin vendimet e drejta rreth zhvillimit dhe marketingut te produkteve te reja. Hulumtimi i tregut eshte nje komponent kryesore e marketingut i cili shfrytëzohet nga fermeret/prodhuesit qe te kuptojne se kush jane konsumatoret/blersit e tyre, cilat jane nevojat dhe kërkesat e tyre, kur dhe ku i kerkojne. […]


sherbime_kontabilititi

Kontabiliteti në fermë


Mbajtja e shënimeve në fermë do t’i ndihmoj fermerëve të kenë një pasqyrë/fotografi të plote të aktiviteteve që ndërmerren në kuadër të fermës. Po ashtu mbajtja e shënimeve do t’i mundëson fermerëve që të kuptojnë nëse aktivitetet që ata zhvillojnë në fermat e tyre janë ekonomikisht të arsyeshme, si dhe përmes këtyre shënimeve fermerët më […]


tregu i dredhez

Tregu i dredhezestregu i kumbulles

Tregu i kumbullestregu i molles

Tregu i mollestregu i rrushit

Tregu i rrushit05

PLANI I SHITJES DHE MARKETINGUimg5

Udhëzuesi Praktik 5 Caktimi i çmimeve të prodhimeve tuajaKeshilla Bujqesore

Keshilla Bujqesore