Raporti i gjelberShpallen 389 përfitues të granteve në bujqësi – 31 milionë euro investime dhe 2500 vende të reja pune


03.10.2015 Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) ka përfunduar vlerësimin e projekteve për grante nga Programi për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2015, dhe listat finale të përfituesve janë bërë publike në faqen e kësaj agjencie si dhe të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR). Listat finale vijnë pas vlerësimit preliminar, kontrollit të parë […]


Analiza e importit, eksportit dhe prodhimtarise se dritherave ne KosoveKeshilla Bujqesore

Keshilla Bujqesore