Ekipi i projektit SASS

Projekti i BE-së, SASS, ka të punësuar ekipin ndërkombëtar dhe atë vendor dhe menaxhohet nga IAK Agrar Consulting GmbH, një ndërmarrje gjermane për këshillëdhënie e specializuar në zhvillimin e bujqësisë nëpër tërë botën.

Ekipi ndërkombëtar ka përvojë të madhe nga puna në rajonin e Ballkanit, bashkë me përvojën e gjërë nëpër tërë botën. Ata sjellin përvojën e tyre të grumbulluar në projekt, gjë që u mundëson të ofrojnë mbështetje për zhvillimin e Shërbimit për Këshillëdhënie dhe Ekstenzion të përshtatur në mënyrë specifike ndaj nevojave të komuniteteve që mirren me bujqësi dhe të komuniteteve rurale .

Walter de Oliveira, Udhëheqësi i ekipit

Ekipi vendor sjell një përvojë specifike kosovare të përqendruar në sektorin rural. Anëtarët kanë një përvojë të madhe relevante nga puna me projekte dhe organizata zhvillimore që mundëson një rrjedhë të patrazuar të nismave për këshillëdhënie dhe ekstenzion.

Ekipi mund të kontaktohet në këtë adresë:-

Projekti i BE-së – SASS
IAK Agrar Consulting GmbH
Dhoma 104
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Rruga Nëna Terezë Nr. 35
Prishtinë
Kosovë

deri më 17.11.2005

Tel. + 381 (0) 38 211 951
Fax + 381 (0) 38 212 236

pas 17.11.2005

Tel. + 381 (0)38 211 132