Metodat për Kontrollin e Urithit


    Urithi mund të bëjë dëme në kopshte/oborre/ dhe kullota, jo pse hanë çdo gjë nga bimët, ata zakonisht ushqehen me krimba/larva , duke formuar tunele me grumbuj të dheut që janë përdorur shpesh nga dëmtuesit tjerë si shtrofulla. Urithët për pjesën më të madhe janë te pa dëmshëm për kulturat bujqësore. Janë disa […]


PRAKTIKAT E MIRA PËR PËRGATITJEN E MBJELLJËS NË SERRA


Prodhimtaria e integruar bujqësore është sistem që merret me prodhimin e ushqimit me cilësi të lartë, duke i shfrytëzuar burimet natyrore dhe mekanizmmat tjerë rregullues. Kriteret e tilla kanë të bëjnë me zvoglimin e përdorimit të produkteve që bëjnë ndotjen e ambientit   Çfarë duhet të bëni gjatë kësaj kohe? Duhet te siguroni mbulesë për bimët, […]


VENDOSJA E ÇMIMIT PËR PRODUKTET TUAJA


Synimi parësor i pothuaj të gjithë bizneseve është të krijojnë fitim. Eksitojnë faktorë të shumtë të cilët ndikojnë në përfitueshmërinë e një biznesi siç është menaxhimi, vendi, kostoja e punës, cilësia e produktit dhe e shërbimit, kërkesa dhe konkurrenca në treg. Në sistemin tonë të sipërmarrjes së lirë e drejta për të vendosur një çmim […]


ANALIZA E TREGUT TË DREDHËZËS


Sipas të dhënave të Agjencionit të Statistikave të Kosovës në vitin 2013 në Kosovë janë mbjellur 148 ha me dredhëz. Sipërfaqja e mbjellur në vitin 2013 përfaqëson njëherit edhe sipërfaqen më të madhe të kultivuar me dredhëz në periudhën ’09-’13. Në këtë periudhë mesatarisht 0.9% e sipërfaqes së përgjithshme të mbjellur me fruta ka qenë […]


DËMTUESIT E SPECIT


Tripsat e ndryshëm (Thrips spp.) Tripsat kanë madhësi rreth 1.5 mm dhe posedojnë dy palë krahë. Janë dëmtues të cilët sulmojnë specin, domaten, qepën, dhe kulturat tjera. Dëmet primare konsistojnë në transmetimin e virozave bimore. Ushqehen duke thithur lëngjet bimore dhe shkaktojnë deformime të ndryshme në bimë si dhe në fund uljen e rendimentit. Sidomos […]


DËMTUESIT E KAROTËS


miza e karotës (Psila rosae) Është dëmtuesi më i rëndësishëm në vendin tonë për karotën i cili prek edhe kulturat tjera. Dëmet nga ky dëmtues konsistojnë në hapjen e korridoreve gjatë të ushqyerit të larvës brenda rrënjëve të karotës ku edhe i mbushin ato kanale me jashtëqitjet e tyre. Rrënjët e prekura humbin edhe në […]


DËMTUESIT E FASULËS


Buburreci i fasules (Acanthoscelides obtectus) Është i përhapur në tërë vendin dhe paraqet dëmtuesin më të rrezikshëm të fasules dhe bishtajoreve tjera. Insekti i rritur ka madhësi rreth 5 mm, me trup ngjyrë kafe. Krahët nuk e mbulojnë në tërësi trupin e insektit dhe janë të mbuluara me push ku vërehen edhe disa njolla me […]


DËMTUESIT E LAKRËS


Tenja e lakrës (Plutella xylostella) Tenja e lakrës dëmton jo vetëm lakrën por edhe bimët e tjera të kryqoreve dhe është e përhapur pothuajse në të gjitha pjesët e vendit ku kultivohet lakra. Insekti i rritur në krahët e përparmë ka një brez valorë me ngjyrë të verdhë e cila vërehet sidomos kur insekti është […]


Keshilla Bujqesore

Keshilla Bujqesore