Semundja

Ndjekni këta hapa për të parandaluar Sëmundjen Gungore të Lëkurës tek gjedhet

Të nderuar Fermer,

Që nga muaji Qershor i këtij viti në Kosovë është e përhapur Dermatiti Nodular i Lopëve (Sëmundja gungore e gjedhit) e cila prekë të gjitha moshat duke përfshirë edhe viçat. Aktualisht flitet për një gjendje epidemie të Dermatiti Nodular të gjedhit, andaj është shumë e rëndësishme që të gjitha institucionet të komunikojnë dhe bashkëpunojnë për parandalimin e përhpjes së mëtutjeshmë të sëmundjes gungore e cila është përhapur për herë të parë bë Republikën e Kosovës

Mesazhi ynë është që të shtoni përkujdesin për ruajtjen nga inkfesioni me Dermatitin Nodular te gjedhi duke ju përmbajtuar këtyre rregullave dhe këshillave;

-evitoni blerjen e kafshëve të reja dhe lëvizjen në kullota të panjohura

-shtoni masat e biosigurisë në fermë duke izoluar dritaret me rrjetë, duke trajtuar çdo gjedhë më substanca kundër mizave dhe mushkonjave (repelente)

-mos i nxirrni në kullotë kafshët tuaja në afërsi të zonave ku ka shpërthyer Dermatiti Nodular

-gjatë shfaqjes së sëmundjes në fermën tuaj lajmëroni veterinerin përgjegjës në komunë për t’u konsultuar për vendimin e mëtutjeshëm si dhe bëni dezinfektimin dhe dezinsektimin e fermës me substanca adekuate,

-largoni kafshën e sëmurë nga kafshët tjera për të parandaluar përhapjen e sëmundjes edhe në kafshët tjera si dhe konsultohuni me veterinerin për trajtimin eventual të kafshës për të zbutur kursin e sëmundjes

-qëndroni në kontakt më veterinerët përgjegjës të komunave duke u konsultuar për vaksinimin eventual apo masave tjera në komunën tuaj.

Ndjekja e këtyrë këshillave do të ndihmoj që të zbus dhe ulë mundësinë e përhapjes masive të sëmundjes në Kosovë.

 

 

Posted in BALLINA, Blegtori, Sherbimet keshillimore.