KONTAKT FORMA


Emri *

E-mail*

Subjekti

Mesazhi Juaj*

KONTAKTET


Drejtori: 
Hysni Thaçi, 
hysni.thaqi@rks-gov.net
tel . ctx. 38-513;  044/786 820

 

Divizioni i Shërbimeve Teknike: 
Shef i divizionit, Hasan Sejfijaj, 
hasan.sejfijaj@rks-gov.net;
tel ctx. 38-463; 044/317 035

 

Divizioni i Shërbimeve Fushore të Ekstenzionit: shef i divizionit, 
Shaban Dreshaj,
shaban.dreshaj@rks-gov.net
tel. ctx. 38-635;    044/220 172.

 

Divizioni për Informim, Bashkëpunim, Monitorim dhe Trajnim: 
Shef i divizionit, Tahir Halitaj, 
tahir.halitaj@rks-gov.net
tel. ctx. 38-426 ; 044/138 494