Mesazh këshillimi për fermerët – Mos i digjni hamulloret, praktikoni qarkullimin bimorë


Jemi në fazën e korrje shirjes së grurit, fillimi i muajit korrik është fillimi i korrjes së grurit, zakonisht fermerët pas korrjes së grurit praktikojnë t’i djegin hamulloret. Me djegien e hamulloreve do t’i shkaktoni dëme tokës duke shkatërruar mikroflorën dhe mikrofaunën e tokës si dhe ndotjen e ambientit. Fermer të nderuar:  Pas korrjes së […]


Metodat për Kontrollin e Urithit


    Urithi mund të bëjë dëme në kopshte/oborre/ dhe kullota, jo pse hanë çdo gjë nga bimët, ata zakonisht ushqehen me krimba/larva , duke formuar tunele me grumbuj të dheut që janë përdorur shpesh nga dëmtuesit tjerë si shtrofulla. Urithët për pjesën më të madhe janë te pa dëmshëm për kulturat bujqësore. Janë disa […]


Kultivimi i grurit


Gruri është bimë njëvjeçare trikotiledone që bën pjesë në grupin e drithërave, fruti i tij shërben si ushqim. Për herë të parë është kultivuar në Kinë rreth vitit 2700 p.e.s. Sot përveç që përdoret si ushqim për njerëzit dhe kafshët gruri përdoret edhe për prodhimin e etanolit. Gruri është bimë e cila mbillet kryesisht gjatë […]


TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË MISRIT


Misri (Zea mays) Misri është një kulturë mjaftë e rëndësishme lavërtarë, Në Kosovë viteve të fundit janë kultivuar me misër diku rreth 60 000 – 70 000 ha . Interes  primare për bujqësinë kosovare është rajonizimi i hibrideve dhe zgjedhja e hibrideve me potencial të lartë gjenetik si dhe përshtatshmërisë në kushtet agroklimatike Agroteknika që […]


Keshilla Bujqesore

Keshilla Bujqesore