Bujqësia në Kosovë

Sektori bujqësor kontribuon 12% të GDP-në në Kosovë. Formalisht punëson 5% të të punësurave të përgjithshëm, dhe është burimi kryesor i të ardhurave rurale dhe i punësimit. Kostot e ushqimit marrin rreth 64% të shpenzimeve shtëpiake, kur zbërthehen në bukë dhe drithëra (19%), qumësht, djath dhe vezë (17%), mish (15%) dhe perime (13%). Importet e bujqësisë tejkalojnë eksportet bujqësore me një diferencë domethënëse.  

 

Kosova ka avantazh krahasues në fusha, pemishte dhe bimë nga kopshtaria, gjithashtu dhe bagëti. Derisa këto kanë prodhim potencial të lartë dhe fitim, fermerët vazhdojnë të prodhojnë prodhim me rendiment të ulët, siç janë drithërat, për arsye të sigurisë së ushqimit.

 

Ekonomia rurale në Kosovë dominohet nga ferma të vogla dhe ndërmarrësi rurale të cilat kanë resurse të kufizuara me të cilat të financojnë zhvillimin dhe modernizimin e tyre.

 

Buxheti i MBPZHR është përafërsisht 4% i Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës. Zhvillimi rural në nivelin komunal pranon nivel të vogël të financimit.