Tregu_i_ftoit

Tregu_i_domates

12_QASJA LEADER + DHE GRUPET

11_PATATJA

010_Manaxhimi  I tenjes te domates dhe patates  sipas praktikave te mira ne bujqesi

09_PËRMIRËSIMI I KUALITETIT QUMSHTIT

08_ROLI I DHE RËNDËSIA

07_MOLLAT

06_DIVERSIFIKIMI RURAL (SHUMËLLOJËSIA) E FERMES

05_Menaxhimi i Drejtë i Fermës së Deleve

04_KULTIVIMI I GRURIT_PRINT

03_Teknikat e Menaxhimit të Fermës