Pergatitja e bleteve per dimerim


Në apikulturën bashkëkohore dominon mendimi se si periodë e fillimit të jetës së shoqërisë së bletës mund të mirret koha e përfundimit të kullotës dhe zvoglimi i gjeneratës së re në zgjua. Me këtë kanë përfunduar periodat e kaluara dhe në shoqërinë e bletës kanë mbetur vetëm bletët punëtore dhe mëma e ndërzyer. Pasi që […]


Pergatitja e bleteve per dimerimKeshilla Bujqesore

Keshilla Bujqesore