Ndjekni këta hapa për të parandaluar Sëmundjen Gungore të Lëkurës tek gjedhet


Të nderuar Fermer, Që nga muaji Qershor i këtij viti në Kosovë është e përhapur Dermatiti Nodular i Lopëve (Sëmundja gungore e gjedhit) e cila prekë të gjitha moshat duke përfshirë edhe viçat. Aktualisht flitet për një gjendje epidemie të Dermatiti Nodular të gjedhit, andaj është shumë e rëndësishme që të gjitha institucionet të komunikojnë […]


12 rregullat e arta për të arritur prodhim cilësor të qumështit


Pastro dhe dezinfekto duart para mjeljes. Mos mjel me duar të lagura (nëse bëhet me duar). Frigoriferi i qumështit dhe pajisjet e mjeljes duhet të jenë të pastra.   Pastro gjinjtë dhe thimthat para mjeljes, dhe dezinfekto ato me jod. Thaji me leckë të thatë ose me shami.     Mjelja e parë duhet të […]


Të ushqyerit e lopëve qumështore


Të ushqyerit e lopëve qumështore Ushqimi pershine deri ne 70% te kostos se prodhimit ne ferme te qumeshtit. Balancimi i racionit ditor te te ushqyerit e lopeve qumeshtore ndryshon mvaresishte nga faza e prodhimtarise. Te te ushqyerit e drejte te lopeve kontribon ne rritjen e efikasitetit te reprodukcionit, si dhe e nfrite cilesine dhe sasine […]


Çka është Pareza puerperale tek kafshet?


Shkruan: Uvejs Latifi Është sëmundje metabolike e cila ndodh shpesh rreth 24 orë para pjelljes deri 72 orë pas pjelljes. Ajo karakterizohet me HIPOCALCEMI dhe HIPOFOSFATEMI, dobësi të përgjithshme muskulare, humbje të ndjeshmërisë së lëkures, parezë të faringut, të gjuhës, stomakut, zorrëve, fshikëzës urinare etj. Sëmundja vërehet më shumë në lopët e moshës 5-10 vjeçare […]


Çala (Ektima ngjitëse) tek kafshët


Shkruan: Uvejs Latifi Çala është një sëmundje infektive me zhvillim të ngadalshëm, e cila shfaqet me prekjen e thundrës, të muskujve dhe/ose indeve prapa thundrës, të shputës dhe në thellësi prek kërcet, artikulacionin dhe kockën. Nga kjo sëmundje preken të gjitha kafshët, por më tepër dhentë. Shkaktari i sëmundjes është bacilli Necrophorum, i cili gjendet […]


PËRMIRËSIMI I KUALITETIT TË QUMËSHTIT NË FERMA


Praktikat kryesore sa i përket mjeljes së lopëve ndahen në: 1. Praktikat para mjeljes 2. Praktikat gjatë mjeljes 3. Praktikat pas mjeljes Praktikat para mjeljes 1. Rregullisht duhet të monitorohet shëndeti i gjirit të kafshës – kontrollo gjithmonë shëndetin e gjirit dhe krahasoj rezultatet e kualitetit të qumështit nga laboratori, në fermë rregullisht bëje testin […]


PËRMIRËSIMI I RIPRODHIMIT TË BAGËTIVE TË QUMËSHTITHemoglobinuria tek lopët qumështore


Hemoglobinuria është sëmundje metabolike me karakter akut që prek lopët me prodhimtari të lartë qumështi. Ajo karakterizohet me hemolizë brenda enëve gjakore, hemoglobinuri dhe anemi. Nga hemoglobinuria preken më tepër lopët nga laktacioni i 3-të në të 6-të, brenda 2 – 6-të javëve të para paspjelljes, me raste më të shumta deri në javën e […]


Keshilla Bujqesore

Keshilla Bujqesore