Departamenti i Shërbimeve Këshilluese Teknike shpall: Thirrje për Aplikim për certifikim të këshilltarëve për Bujqësi...
Programi i USAID-it Zhvillimi Bujqësor dhe Mundësitë Rurale (AGRO) së bashku me Ministrinë e Bujqësisë,...
Departamenti i Shërbimeve Këshilluese Teknike shpall: Thirrje për Aplikim për certifikim të këshilltarëve për Bujqësi...
Te nderuar fermerë, përfaqësues te bizneseve bujqësore rurale, dhe përfaqësues te ekonomive familjare te Kosovës,...