Për fermerin tonë

Kjo faqe e internetit është disejnuar të ndihmojë fermerët tanë dhe këshilltarët e tyre për të përmirësuar sasinë, cilësinë dhe efikasitetin e prodhimtarisë bujqësore të Kosovës dhe zinxhirëve vartës të vlerës.

Bujqësia për gra

Politika e qeverisë ka për qëllim të sigurojë që të gjitha gratë të kenë qasje në një nivel të arsyeshëm të mbështetjes së synuar me të cilën të rrisin pjesëmarrjen e tyre ...

Bujqësia në Kosovë

Sektori bujqësor kontribuon 12% të GDP-në në Kosovë. Formalisht punëson 5% të të punësurave të përgjithshëm, dhe është burimi kryesor i të ardhurave rurale dhe i punësimit. Kostot e ushqimit marrin rreth 64% të shpenzimeve shtëpiake, kur zbërthehen në bukë dhe drithëra (19%), qumësht, djath dhe vezë (17%), mish (15%) dhe perime (13%). Importet e bujqësisë tejkalojnë eksportet bujqësore me një diferencë domethënëse.

Kosova ka avantazh krahasues në fusha, pemishte dhe bimë nga kopshtaria, gjithashtu dhe bagëti. Derisa këto kanë prodhim potencial të lartë dhe fitim ...

%

Sektori bujqësor kontribuon në GDP-në

%

Formalisht punëson të punësurave të përgjithshëm

%

Kostot e ushqimit marrin rreth shpenzimeve shtëpiake

Evropa dhe bujqësia

Kosova është duke punuar shumë të bëhet anëtar i BE dhe duhet të rreshtojë politikat e veta dhe kapacitetet e implementimit me ato në shtetet anëtare.

Rritja e ardhshme ekonomike në BE fokusohet në pesë synime ambicioze që lidhen me punësimin, inovacionin, edukimin, zvogëlimin e varfërisë dhe klimën/energjinë.